Βοηθήστε μας να μάθουμε περισσότερα για εσάς και τις ανάγκες σας συμπληρώνοντας το Δελτίο Ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να πραγματοποιήσουμε ένα ραντεβού στο χώρο μας και να συζητήσουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την εκδήλωση την οποία προγραμματίζετε.